Sponsoren, subsidiënten & donaties

Natuurlijk is zo’n groot project niet mogelijk zonder financiële steun.
We hopen dat de gemeente Kerkrade, de provincie Limburg, (Euregionale) cultuurfondsen als ook plaatselijke ondernemers (groot en klein) een bijdrage willen leveren.

In de komende maanden zullen sponsoren benaderd worden; subsidieverstrekkers zullen aanvragen ontvangen. 
Hiervoor kunt u eveneens zelf al contact opnemen met onze penningmeester: Margriet Ehlen

Sponsoren en subsidieverstrekkers zullen voor aanvang van de voorstelling uitgebreid in beeld gebracht worden op het grote scherm:
met bewegende beelden, dia’s van logo’s, teksten e.d.
Daarnaast kunnen tijdens de voorstelling reclamebanners in of rondom de kerk/zaal geplaatst worden
en zullen op deze pagina hun logo’s te zien zijn.