Trappe Va Verbongeheet

De voorstelling

Naar aanleiding van de 900e sterfdag van de stichter van Rolduc Ailbertus zijn we bezig met het maken van een filmische collage met live muziek (hout- en koperensemble, orgel, kinderkoor, mannenkoor en sopraan). 
Diverse verhaallijnen vertellen het verhaal van Rolduc en Ailbertus zoals dat ook nu nog voor iedereen relevant is.

Waar? Abdijkerk Rolduc
Wanneer? Zaterdag 17 (20.00 uur) en zondag 18 (14.00 uur) september 2022

UITGANGSPUNTEN
Een aantal uitgangspunten die tot dit project geleid hebben:
– verbondenheid/wij-gevoel: bij zowel deelnemers als publiek;
– taal/dialect: Euregionale verbondenheid -> 
standaard taal Nederlands/Duits/Frans v.s. gemeenschappelijk “Ripuarisch” dialect: Kerkraads/”Rheinisch/Westfälisch” (DL: Herzogenrath tot Keulen tot BE: Gemmenich) dialect. 
Kerkraads/Ripuarische dialect:
1.als verbindende, grensoverstijgende factor,
2.als literaire taal,
3.als identitietsbepaler, 
4.als cultureel erfgoed;
– cultureel erfgoed: abdijcomplex Rolduc, Land van Rode (KerkRADE – HerzogenRATH), hertogdom Limburg (tot aan de Vesdre, Limbourg);
– identiteit: Kerkradenaar/Limburger/Europeaan/Wereldburger; 
– historsche besef: o.a. hertogdom Limburg, historische Ailbertus, grenzen, mijnbouw, bokkenrijders;
– religieuze/spirituele beleving: van persoonlijk tot gemeenschappelijk;
– hedendaagse muziek (Stichting Limburgse Componisten): in een toegankelijk vorm (film) voor een breed publiek (van jong tot oud), als toehoorder en als uitvoerder;
– maatschappelijke relevantie: samenwerkingsverbanden (Kerkraadse) musici*, verenigingen, basisscholen en/of organisaties) en kruisbestuiving (van acteren/musiceren tot produceren);
– bevorderen jong talent: acteurs (Kiek) en zangers (Canta Young).

Hier kunt U de trailer bekijken: